Kalina Karel

Karel Kalina
narozen 5.5.1954 v Uh.Hradišti
Vyu?ený elektromontér, momentáln? živnostník podnikající v autodoprav?

První úsp?šný závod absolvoval ve 4 letech na závod? t?íkolek v Uh.Hradišti
Závodí od roku 1972 - B?eclav - 6.místo ve t?íd? do 175ccm
První pódium hned v následujícím závod? v Rohatci (2.místo)
První zlatý v?nec - Moravany 1976
Držitel tra?ového rekordu na Kn?žpolském trojúhelníku (1986)
Mezi úsp?šné sezóny ?adí poslední ro?ník spole?ného mistrovství ?eské a Slovenské republiky ve t?íd? 250ccm 1993 - 4.místo celkov?
Mezi významné závody pat?í také závod 300 zatá?ek Gustava Havla v Ho?icích 1994 kde ve t?íd? do 250ccm obsadil 3.místo

V kubatu?e do 250ccm Mezinárodního mistrovství ?eské republiky, v níž se umís?oval na p?edních pozicích startoval bez p?erušení až do jejího zániku v roce 2006 - poté v této kubatu?e startuje jen ve volných závodech nap?. v Ho?icích, Starém M?st?.
Od roku 2005 se zú?ast?uje závodu t?ídy klasik a jízdy pravidelnosti historických závodních motocyl? (JPHZM) ve t?íd? SIDE, v níž získal spolu s Radkem Ko?a?íkem v roce 2005 druhé a 2006 první místo v p?eboru ?R. V roce 2007 ve t?ídách klasik získal v kubatu?e do 175ccm titul p?eborník ?R a ve t?íd? do 350ccm druhé místo vícep?eborníka ?R.

Motocyklových závod? r?zných kategorií ?eské i mezinárodní scény se zú?ast?uje bez p?erušení (vyjma základní vojenské služby) od roku 1972 do dnešního dne.

Administrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto